ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2563
ชื่ออาจารย์ : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2564,14:18  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2564,21:12  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครู พุทธศักราช 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2564,21:10  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2564,21:10  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงาน STEM ศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2564,21:09  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการฝึกอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการค้าขาย)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูรอีราวานี กูโน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564,15:37  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
ชื่ออาจารย์ : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564,15:32  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูร์อาสีรอฮ์ ตันยีนายู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564,15:31  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564,15:30  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..