ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูร์อาสีรอฮ์ ตันยีนายู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:55  อ่าน 549 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญา หลีเผือด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:55  อ่าน 342 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นายฮากีมี สาและ
ตำแหน่ง : ครูประชารัฐ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:54  อ่าน 534 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:53  อ่าน 351 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:53  อ่าน 471 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นายอภิสิทธิ์ เจะจาโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:52  อ่าน 399 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06
ชื่ออาจารย์ : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:47  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:45  อ่าน 446 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06
ชื่ออาจารย์ : นายอภิสิทธิ์ เจะจาโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:45  อ่าน 454 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญา หลีเผือด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:43  อ่าน 284 ครั้ง
รายละเอียด..