ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูร์อาสีรอฮ์ ตันยีนายู
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:55  อ่าน 474 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญา หลีเผือด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:55  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นายฮากีมี สาและ
ตำแหน่ง : ครูประชารัฐ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:54  อ่าน 444 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:53  อ่าน 258 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:53  อ่าน 382 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น
ชื่ออาจารย์ : นายอภิสิทธิ์ เจะจาโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:52  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06
ชื่ออาจารย์ : นายนิซัรฟาอ์ นิเยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:47  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:45  อ่าน 363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06
ชื่ออาจารย์ : นายอภิสิทธิ์ เจะจาโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:45  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธัญญา หลีเผือด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:43  อ่าน 203 ครั้ง
รายละเอียด..