กลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายมูหามะ แวนาซา
วิทยากร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯอิสลามศึกษา

นายรัสดี มะแอ
วิทยากร

นายตัรมีซี หะยีมะ
วิทยากร

นายมาหะมะซากี นิอูมา
วิทยากร

นายมูหามะฟัยโซร์ สือนิ
วิทยากร

นายมูหามะ ยูนุ๊
วิทยากร

นางสาวปาอีซะ๊ สะมะยา
พนักงานราชการ

นางแวรอฮนา มะสาอิ
พนักงานราชการ

นางสาวซารีปะ หะมะ
วิทยากร

นางสาวลีซาวาตี แมเร๊าะ
วิทยากร

นางสาวฮาลีเย๊าะ ดอเล๊าะ
วิทยากร

นางสาวนาสีเราะห์ กาเจ
วิทยากร