กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวฟาตีมา มาดอรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอภิสิทธิ์ เจะจาโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวธัญญา หลีเผือด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางพรรณทิพย์ เพ็ญจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวฟาดีละห์ อูมูดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3