กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนูรอีราวานี กูโน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : Nur-erawanie.k@gmail.com

นายอับดุลวาเฮด อูเซ็ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายมัรซูกีย์ อับดุลวาริษ
ครูผู้ช่วย

นางทัศนีย์ ตาหมาด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3