บุคลากรทางการศึกษา

นางศรีสุดา เสาร์เพ็ชร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายฮากีมี สาและ
ครูประชารัฐ

นายนิซากูวัน บินนิเยะ
นักการภารโรง

นายหมัดซามัน
นักการภารโรง

นายอดินันท์ ยา
นักการภารโรง

นายอัซวาร์ สาอิ
พนักงานรักษาความปลอดภัย