กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุรีพร มณีแสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางไซณี บินอาลี
ครู คศ.2

นางทัศมน แดงปง
ครู คศ.2