คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวนันทินี ณ เทพา
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางอุษณีย์ ประสิทธิชัยวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาวนิอาตีก๊ะ กูโน
พนักงานราชการ

นางสาวนูรูอักมาล มะสาแม
ครูอัตราจ้าง