ปฐมวัย

นางสาวนันทินี ณ เทพา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางอุษณีย์ ประสิทธิชัยวุฒิ
ครู คศ.2

นางสาวนิอาตีก๊ะ กูโน
พนักงานราชการ

นางสาวนูรูอักมาล มะสาแม
ครูอัตราจ้าง