ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมูฮำหมัด ราแดง
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2565,11:46   อ่าน 275 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปีพ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนูรูลฮิลมี มะแซ
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2565,11:44   อ่าน 267 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06 ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงซูรัยยา นิอูมา, เด็กหญิงมัรดีย๊ะ มามะ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:22   อ่าน 784 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์บังคับระยะไกลด้วย Bluetooth HC-06 ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสราวุฒิ สาแลแม, เด็กชายมุสตากีม หมะมะนอ
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:18   อ่าน 740 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน หุ่นยนต์เดินตามเส้น ระดับมัธยมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ้เด็กชายยูนุส ยูโซะ, เด็กชายมูฮำหมัดมุคคริม เจ๊ะแม
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2565,17:09   อ่าน 799 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑-ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนูรอิสลามี ยูโซ๊ะ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,13:37   อ่าน 5471 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมูฮำหมัดมุคคริม เจ๊ะแม
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,13:36   อ่าน 5629 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๑-ป.๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมูฮำหมัดอามี หะยีคาเดร์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,13:35   อ่าน 5451 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขั้นพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงแวอัรฟา นาแว
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,13:33   อ่าน 4185 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกูอันนาดา พระศรีณวงค์
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2565,13:31   อ่าน 3984 ครั้ง