ถาม-ตอบ (Q&A)
ความรู้วัคซีน Covid-19
โพสโดย
Delima
nurarsiroh@gmail.com

<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคน มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสองล้านคน</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#1" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: ทำไมเราจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#2" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19 vaccine) คืออะไร?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#3" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มีอะไรบ้าง?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#4" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#5" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: เด็กสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#6" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: : หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#7" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#8" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: ผู้ที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immunosuppressant) สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#9" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: หากเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#10" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกไปแล้ว เราสามารถฉีดเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนจากคนละบริษัทได้หรือไม่?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#11" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: เราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับวัคซีนอื่นๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้หรือไม่?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#12" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ภายในระยะเวลากี่วัน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#13" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถป้องกันโรคได้นานแค่ไหน? หากได้รับวัคซีนครบแล้วจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นภายในระยะเวลาเท่าใด?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#14" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีความปลอดภัยมากเพียงใด?</a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#15" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระยะยาว?a></a></li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#16" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">Q: หากต้องการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ต้องทำอย่างไร?</a></li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="1" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: ทำไมเราจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลกกว่าร้อยล้านคน มีผู้เสียชีวิตมากกว่าสองล้านคน โดยในปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนรวมทั่วโลกแล้วกว่า 100 ล้านโดส สำหรับประเทศที่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 มากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ ประเทศจีน และอังกฤษตามลำดับ <em style="box-sizing: inherit;">(ข้อมูลวันที่ 9 ก.พ. 2564)</em></li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="2" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19 vaccine) คืออะไร?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งในขณะนี้มีด้วยกัน 4 ชนิดหลักๆ แบ่งตามเทคนิคที่ใช้ในการผลิตวัคซีน คือ</li>
</ul>
<ol style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">mRNA vaccines</span> เป็นการผลิตโดยใช้สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกาย จะทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา</li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Viral vector vaccines</span> เป็นการฝากสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เข้าไปในสารพันธุกรรมของไวรัสชนิดอื่นที่อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดโรค เพื่อพาเข้ามาในร่างกาย ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา</li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Protein-based vaccines</span> จะใช้โปรตีนบางส่วนของเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) เช่น โปรตีนส่วนหนาม (spike protein) ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส</li>
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Inactivated vaccines</span> ผลิตโดยการใช้ไวรัสซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ที่ถูกทำให้ตายแล้ว เมื่อฉีดเข้าไปในร่างกาย จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส</li>
</ol>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="3" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด มีอะไรบ้าง?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ขณะนี้มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติและใช้กันแล้วในต่างประเทศ ได้แก่ วัคซีนของ Pfizer-BioNTech (สหรัฐอเมริกา) วัคซีนของ Moderna (สหรัฐอเมริกา) วัคซีนของ Gamaleya (รัสเซีย) วัคซีนของ AstraZeneca (สหราชอาณาจักร) วัคซีนของ Sinovac (จีน) และวัคซีนของ Sinopharm (จีน) เป็นต้น</li>
</ul>
<br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">สำหรับประเทศไทยมีการพิจารณานำเข้าวัคซีน โดยวัคซีนที่นำมาใช้นั้น จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการอนุมัติใช้แล้วในหลากหลายประเทศและได้รับการรับรองจากองค์กรอนามัยโลก (World Health Organization; WHO)</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<div style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px; text-align: center;">
 </div>
<h5 id="4" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
เป้าหมายของการให้วัคซีนคือ เพื่อลดการป่วยรุนแรง การเสียชีวิตจากโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับประชากร เนื่องจากปริมาณของวัคซีนมีจำกัด กลุ่มเป้าหมายในระยะแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรคสูง ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายในระยะถัดไปเมื่อมีปริมาณวัคซีนมากขึ้น คือ ประชาชนทั่วไป</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="5" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: เด็กสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็ก แต่จากคำแนะนำในการฉีดวัคซีนของแต่ละบริษัทผู้ผลิต ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ยกเว้นวัคซีนของ Pfizer-BioNTech ที่แนะนำให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="6" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร อย่างไรก็ตาม จากคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ หรือ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรอาจเลือกที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ หากเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาระหว่างความรุนแรงที่เกิดหากติดเชื้อโควิด-19 กับอาการข้างเคียงของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="7" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ได้ และควรได้รับการฉีดวัคซีนหากไม่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน เนื่องจากผู้ที่มีโรคประจำตัวดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงถึงชีวิตหากติดเชื้อโควิด- 19</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="8" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: ผู้ที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Immunosuppressant) สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่ได้รับยาบางชนิดที่กดภูมิคุ้มกัน รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งนี้อาจพิจารณาให้ฉีดวัคซีนหากไม่มีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน ภายใต้คำแนะนำจากแพทย์ของท่าน</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="9" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: หากเคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้หรือไม่?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว ถึงแม้จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ แต่พบว่าระดับภูมิคุ้มกันมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็วจึงสามารถติดเชื้อซ้ำได้อีก แนะนำให้ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว ฉีดวัคซีนหลังหายจากอาการป่วย ตรวจไม่พบเชื้อแล้วและพ้นระยะกักตัวตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข (14 วัน)  ทั้งนี้แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="10" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: เมื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรกไปแล้ว เราสามารถฉีดเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนจากคนละบริษัทได้หรือไม่?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ต่างชนิดกันระหว่างเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดียวกัน แต่ทั้งนี้หากไม่สามารถหาวัคซีนชนิดเดิมสำหรับฉีดเข็มที่ 2 ได้ อาจพิจารณาเปลี่ยนยี่ห้อโดยอยู่ในการพิจารณาของแพทย์</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="11" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: เราสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับวัคซีนอื่นๆ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้หรือไม่?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับวัคซีนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถติดตามประสิทธิภาพและอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนอื่นๆ ก่อนเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 14 วัน หรือหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มสุดท้ายอย่างน้อย 14 วัน</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="12" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ภายในระยะเวลากี่วัน หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการสร้างภูมิต้านทานสูงสุดในร่างกาย หลังจากที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เป็นเวลาเฉลี่ย  14-28 วัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับวัคซีนให้ครบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="13" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถป้องกันโรคได้นานแค่ไหน? หากได้รับวัคซีนครบแล้วจำเป็นต้องฉีดกระตุ้นภายในระยะเวลาเท่าใด?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในด้านระยะเวลาของการป้องกันโรคหลังการฉีดวัคซีนว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้นานเพียงใด เบื้องต้นพบว่าสามารถป้องกันโรคได้นานประมาณ 6 เดือนขึ้นไป ส่วนข้อมูลในการฉีดกระตุ้นจำเป็นต้องติดตามคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปในอนาคต</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="14" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีความปลอดภัยมากเพียงใด?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
แม้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีระยะเวลาการศึกษาไม่นานและมีการผลิตใช้ในช่วงเวลาอันสั้น แต่วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่นำมาใช้ในประเทศไทย ผ่านการขึ้นทะเบียนและได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แห่งประเทศไทยตามมาตรฐาน รวมถึงมีข้อมูลประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนจากการใช้ในหลากหลายประเทศ อีกทั้งมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดและรายงานตามระบบที่กำหนดไว้ แม้จะมีรายงานผลข้างเคียงที่พบบ่อย เช่น อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และมีไข้ แต่สามารถหายได้เองหลังฉีดยาประมาณ 2 – 3 วัน ส่วนผลข้างเคียงรุนแรงนั้นพบน้อยมาก เช่น การแพ้ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) เป็นต้น</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="15" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: ข้อควรระวังและผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในระยะยาว?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
ในปัจจุบันระยะเวลาการใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นานไม่ถึงปี ซึ่งข้อมูลผลข้างเคียงร้ายแรงของวัคซีนยังพบน้อย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการเฝ้าระวังและติดตามความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด</li>
</ul>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 id="16" style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">Q: หากต้องการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับทางโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ต้องทำอย่างไร?</span></h5>
<ul style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">
<li style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ มีการติดตามสถานการณ์และแนวทางเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง Bumrungrad Application, Website, Facebook page, Line Official Account  หรือโทรศัพท์ที่ +66 2066 ***8 พร้อมบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง</li>
</ul>
<div style="box-sizing: inherit; margin-bottom: 0.5rem;">
<br />
ที่มา  https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations<br />
 </div>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<div style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right;">
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">ทบทวน กุมภาพันธ์ 2564</span><br style="box-sizing: inherit;" />
<span style="box-sizing: inherit; font-weight: bolder;">ศูนย์ข้อมูลยา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์</span></div>
<br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;"> </span>
<h5 style="box-sizing: inherit; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; font-weight: 500; line-height: 1.2; font-size: 1.36719rem; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; color: rgb(100, 101, 105);">
<a href="https://www.bumrungrad.com/th/clinics-centers/pharmacy" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent;">ศูนย์ข้อมูลยาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์</a></h5>
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">อาคารโรง</span><wbr style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" /><span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">พยาบาลบำรุงราษฎร์ </span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">Tel: +66(0) 2 011 3399</span><br style="box-sizing: inherit; color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;" />
<span style="color: rgb(100, 101, 105); font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">Email: </span><a href="mailto:druginfo@bumrungrad.com" style="box-sizing: inherit; color: rgb(11, 178, 136); text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-family: "open sans", Prompt, "Noto Sans JP", "Noto Sans SC", Amiri, Padauk, Hanuman, sans-serif; font-size: 14px;">druginfo@bumrungrad.com</a>
โพสโดย : Delima
IP : 27.55.78.113
โพสเมื่อวันที่ : 06 พ.ค. 2564,01:57 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :