ฝ่ายบริหารและบุคลากร
Facebook Fanpage
ช่อง YOUTUBE
    มิถุนายน 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ปฏิทินกิจกรรม
16 พ.ค. 66
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ตากใบ
2 โรงเรียนบ้านคลองตัน ตากใบ
3 โรงเรียนบ้านโคกงู ตากใบ
4 โรงเรียนบ้านปลักปลา ตากใบ
5 โรงเรียนบ้านปะดะดอ ตากใบ
6 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ตากใบ
7 โรงเรียนบ้านไพรวัน ตากใบ
8 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ ตากใบ
9 โรงเรียนบ้านตอหลัง ตากใบ
10 โรงเรียน บ้านบางขุนทอง ตากใบ
11 โรงเรียนตากใบ ตากใบ
12 โรงเรียนบ้านปะลุกา ตากใบ
13 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ตากใบ
14 โรงเรียนบ้านปูยู ตากใบ
15 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ตากใบ
16 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ตากใบ
17 โรงเรียนบ้านสะปอม ตากใบ
18 โรงเรียนบ้านกูบู ตากใบ
19 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ตากใบ
20 โรงเรียนบ้านโคกยามู ตากใบ
21 โรงเรียนวัดเกาะสวาด ตากใบ
22 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ตากใบ
23 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ตากใบ
24 โรงเรียนบ้านศรีพงัน ตากใบ
25 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ตากใบ
26 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ ตากใบ
27 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ตากใบ
28 โรงเรียนวัดทรายขาว ตากใบ
29 โรงเรียนวัดพระพุทธ ตากใบ
30 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ตากใบ 073641136
31 โรงเรียนบ้านตาบา เจ๊ะเห ตากใบ -
32 โรงเรียนบ้านหัวคลอง เจ๊ะเห ตากใบ
33 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุคิริน
34 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สุคิริน
35 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สุคิริน
36 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สุคิริน
37 โรงเรียนบ้านน้ำใส สุคิริน
38 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สุคิริน
39 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สุคิริน
40 โรงเรียนสุคิริน สุคิริน
41 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สุคิริน
42 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุคิริน
43 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สุคิริน
44 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สุคิริน
45 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สุคิริน
46 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สุคิริน
47 โรงเรียนรักไทย สุคิริน
48 โรงเรียนบ้านกูวา สุไหงปาดี
49 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สุไหงปาดี
50 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สุไหงปาดี
51 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สุไหงปาดี
52 โรงเรียนราชภักดี สุไหงปาดี
53 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สุไหงปาดี
54 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สุไหงปาดี
55 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สุไหงปาดี
56 โรงเรียนบ้านกาวะ สุไหงปาดี
57 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สุไหงปาดี
58 โรงเรียนบ้านโคกตา สุไหงปาดี
59 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สุไหงปาดี
60 โรงเรียนบ้านไอบาตู สุไหงปาดี
61 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี
62 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สุไหงปาดี
63 โรงเรียนบ้านละหาน สุไหงปาดี
64 โรงเรียนบ้านสายะ สุไหงปาดี
65 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สุไหงปาดี
66 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี
67 โรงเรียนธัญธารวิทยา สุไหงปาดี
68 โรงเรียนบ้านดอเหะ สุไหงปาดี
69 โรงเรียนบ้านปะลุรู สุไหงปาดี
70 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สุไหงปาดี
71 โรงเรียนอิสลามบำรุง สุไหงปาดี
72 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สุไหงปาดี
73 โรงเรียนบ้านกลูบี สุไหงปาดี
74 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สุไหงปาดี
75 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สุไหงปาดี
76 โรงเรียนบ้านโคกโก สุไหงปาดี
77 โรงเรียนบ้านบือราแง สุไหงปาดี
78 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สุไหงปาดี
79 โรงเรียนบ้านโผลง สุไหงปาดี
80 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สุไหงปาดี
81 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ ริโก๋ สุไหงปาดี
82 โรงเรียนบ้านจือแร สากอ สุไหงปาดี 073-700880
83 โรงเรียนบ้านสากอ สากอ สุไหงปาดี
84 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สุไหงโก-ลก
85 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สุไหงโก-ลก
86 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สุไหงโก-ลก
87 โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต สุไหงโก-ลก
88 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สุไหงโก-ลก
89 โรงเรียนบ้านซรายอ สุไหงโก-ลก
90 โรงเรียนบ้านมือบา สุไหงโก-ลก
91 โรงเรียนบ้านลาแล สุไหงโก-ลก
92 โรงเรียนรังผึ้ง สุไหงโก-ลก
93 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
94 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สุไหงโก-ลก
95 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สุไหงโก-ลก
96 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สุไหงโก-ลก
97 โรงเรียนบ้านมูโนะ สุไหงโก-ลก
98 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สุไหงโก-ลก
99 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สุไหงโก-ลก
100 โรงเรียนอนุบาลบ้านสุขาดา สุไหงโก-ลก
101 โรงเรียนผดุงวิทย์ สุไหงโกลก สุไหงโก-ลก 073611261
102 โรงเรียนบ้านโคก เจาะไอร้อง
103 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ เจาะไอร้อง
104 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง
105 โรงเรียนบ้านตือมายู แว้ง
106 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ แว้ง
107 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม แว้ง
108 โรงเรียนบ้านตอแล แว้ง
109 โรงเรียนบ้านแอแว แว้ง
110 โรงเรียนบ้านแม่ดง แว้ง
111 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา แว้ง
112 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา แว้ง
113 โรงเรียนบ้านสามแยก แว้ง
114 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 แว้ง
115 โรงเรียนบ้านกูวา แว้ง
116 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม แว้ง
117 โรงเรียนบ้านแว้ง แว้ง
118 โรงเรียนบ้านตอออ แว้ง
119 โรงเรียนบ้านกรือซอ แว้ง
120 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ แว้ง
121 โรงเรียนบ้านบาโง แว้ง
122 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ แว้ง
123 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) แว้ง
124 โรงเรียนเพลินพิศ แว้ง
125 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด แว้ง
126 โรงเรียนวุฒิสาสน์วิทยา แว้ง
127 โรงเรียนบ้านแขยง แว้ง
128 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ แว้ง
129 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง แว้ง
130 โรงเรียนบ้านยะหอ แว้ง
131 โรงเรียนบ้านบางขุด ฆอเลาะ แว้ง 0870998592
132 โรงเรียนนราธิวาสอุดม ฆอเลาะ แว้ง
133 โรงเรียนแสงธรรม 2553 ฆอเลาะ แว้ง 073525448