ฝ่ายบริหารและบุคลากร
Facebook Fanpage
ช่อง YOUTUBE
    มกราคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกูบู ตากใบ
2 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ตากใบ
3 โรงเรียนบ้านโคกยามู ตากใบ
4 โรงเรียนวัดเกาะสวาด ตากใบ
5 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ตากใบ
6 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ตากใบ
7 โรงเรียนบ้านศรีพงัน ตากใบ
8 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ตากใบ
9 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ ตากใบ
10 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ตากใบ
11 โรงเรียนวัดทรายขาว ตากใบ
12 โรงเรียนวัดพระพุทธ ตากใบ
13 โรงเรียนบ้านคลองตัน ตากใบ
14 โรงเรียนบ้านโคกงู ตากใบ
15 โรงเรียนบ้านปลักปลา ตากใบ
16 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ตากใบ
17 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ตากใบ
18 โรงเรียนบ้านไพรวัน ตากใบ
19 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ ตากใบ
20 โรงเรียนบ้านปะดะดอ ตากใบ
21 โรงเรียน บ้านบางขุนทอง ตากใบ
22 โรงเรียนตากใบ ตากใบ
23 โรงเรียนบ้านตอหลัง ตากใบ
24 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ตากใบ
25 โรงเรียนบ้านปูยู ตากใบ
26 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ตากใบ
27 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ตากใบ
28 โรงเรียนบ้านสะปอม ตากใบ
29 โรงเรียนบ้านปะลุกา ตากใบ
30 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ศาลาใหม่ ตากใบ 073641136
31 โรงเรียนบ้านตาบา เจ๊ะเห ตากใบ -
32 โรงเรียนบ้านหัวคลอง เจ๊ะเห ตากใบ
33 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สุคิริน
34 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สุคิริน
35 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สุคิริน
36 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุคิริน
37 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สุคิริน
38 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สุคิริน
39 โรงเรียนรักไทย สุคิริน
40 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สุคิริน
41 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุคิริน
42 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สุคิริน
43 โรงเรียนบ้านน้ำใส สุคิริน
44 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สุคิริน
45 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สุคิริน
46 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สุคิริน
47 โรงเรียนสุคิริน สุคิริน
48 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี
49 โรงเรียนธัญธารวิทยา สุไหงปาดี
50 โรงเรียนบ้านดอเหะ สุไหงปาดี
51 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สุไหงปาดี
52 โรงเรียนบ้านปะลุรู สุไหงปาดี
53 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สุไหงปาดี
54 โรงเรียนอิสลามบำรุง สุไหงปาดี
55 โรงเรียนบ้านกลูบี สุไหงปาดี
56 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สุไหงปาดี
57 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สุไหงปาดี
58 โรงเรียนบ้านโคกโก สุไหงปาดี
59 โรงเรียนบ้านบือราแง สุไหงปาดี
60 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สุไหงปาดี
61 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สุไหงปาดี
62 โรงเรียนบ้านโผลง สุไหงปาดี
63 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สุไหงปาดี
64 โรงเรียนบ้านกูวา สุไหงปาดี
65 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สุไหงปาดี
66 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สุไหงปาดี
67 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สุไหงปาดี
68 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สุไหงปาดี
69 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สุไหงปาดี
70 โรงเรียนราชภักดี สุไหงปาดี
71 โรงเรียนบ้านกาวะ สุไหงปาดี
72 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สุไหงปาดี
73 โรงเรียนบ้านโคกตา สุไหงปาดี
74 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สุไหงปาดี
75 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สุไหงปาดี
76 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี
77 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สุไหงปาดี
78 โรงเรียนบ้านละหาน สุไหงปาดี
79 โรงเรียนบ้านสายะ สุไหงปาดี
80 โรงเรียนบ้านไอบาตู สุไหงปาดี
81 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ ริโก๋ สุไหงปาดี
82 โรงเรียนบ้านสากอ สากอ สุไหงปาดี
83 โรงเรียนบ้านจือแร สากอ สุไหงปาดี 073-700880
84 โรงเรียนบ้านมือบา สุไหงโก-ลก
85 โรงเรียนบ้านลาแล สุไหงโก-ลก
86 โรงเรียนรังผึ้ง สุไหงโก-ลก
87 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
88 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สุไหงโก-ลก
89 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สุไหงโก-ลก
90 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สุไหงโก-ลก
91 โรงเรียนบ้านมูโนะ สุไหงโก-ลก
92 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สุไหงโก-ลก
93 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สุไหงโก-ลก
94 โรงเรียนอนุบาลบ้านสุขาดา สุไหงโก-ลก
95 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สุไหงโก-ลก
96 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สุไหงโก-ลก
97 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สุไหงโก-ลก
98 โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต สุไหงโก-ลก
99 โรงเรียนบ้านซรายอ สุไหงโก-ลก
100 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สุไหงโก-ลก
101 โรงเรียนผดุงวิทย์ สุไหงโกลก สุไหงโก-ลก 073611261
102 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ เจาะไอร้อง
103 โรงเรียนบ้านโคก เจาะไอร้อง
104 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ แว้ง
105 โรงเรียนบ้านบาโง แว้ง
106 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ แว้ง
107 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) แว้ง
108 โรงเรียนบ้านตอออ แว้ง
109 โรงเรียนบ้านกรือซอ แว้ง
110 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด แว้ง
111 โรงเรียนวุฒิสาสน์วิทยา แว้ง
112 โรงเรียนเพลินพิศ แว้ง
113 โรงเรียนบ้านแขยง แว้ง
114 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ แว้ง
115 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง แว้ง
116 โรงเรียนบ้านยะหอ แว้ง
117 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ แว้ง
118 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม แว้ง
119 โรงเรียนบ้านตอแล แว้ง
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง
121 โรงเรียนบ้านตือมายู แว้ง
122 โรงเรียนบ้านแม่ดง แว้ง
123 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา แว้ง
124 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา แว้ง
125 โรงเรียนบ้านสามแยก แว้ง
126 โรงเรียนบ้านแอแว แว้ง
127 โรงเรียนบ้านกูวา แว้ง
128 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม แว้ง
129 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 แว้ง
130 โรงเรียนบ้านแว้ง แว้ง
131 โรงเรียนแสงธรรม 2553 ฆอเลาะ แว้ง 073525448
132 โรงเรียนบ้านบางขุด ฆอเลาะ แว้ง 0870998592
133 โรงเรียนนราธิวาสอุดม ฆอเลาะ แว้ง