คนเก่งศรีตาบา
ยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปต่อ (การสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ปี พ.ศ. 2566)
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
ยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปต่อ (การสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ปี พ.ศ. 2566)
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
ยินดีกับนักเรียนที่ได้ไปต่อ (การสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ปี พ.ศ. 2566)
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 66
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 66
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดี ด.ญ.อานิสรา อาแซ นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมให้ดาวพาเรามาเจอกัน ณ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 65
การแข่งขัน SCI-TECH ROBOTICS CHALLENGE 2022 ระดับเครือข่ายภาคใต้
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
การสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลเหรียญทองแดง (วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
การสอบแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รางวัลเหรียญทองแดง (วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา)
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
สอบเข้าเรียนต่อ EM Pro
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65