ข่าวสถานศึกษา @สพป.นราธิวาส 2
การประชาสัมพันธ์ช่วยกันดูแลและเฝ้าระวังนักเรียน
ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชัน ThaiD
ประชาสัมพันธ์ แฟลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ
บรรยากาศการติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารพักนอนประชารัฐ
การประกาศผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ฯ
อวยพรจากผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องในวันอิดิ้ลฟิตรี 2023
การจัดอับดับการลงข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ประเภทรูปภาพ
การจัดอันดับลงข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม ประเภทวีดีโอ
ชุมนุมวงดุริยางค์ โรงเรียนบ้านตาบา
https://youtu.be/3OuR_Tw1-zc
การสอบสัมภาษณ์งาน ตำแหน่งแม่ครัว
การตรวจสภาพคอมพิวเตอร์ชุดใหม่
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ มัดยิดยาแมะ
เวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านตาบา
การพัฒนาภูมิทัศน์อาคารทรัพย์ปัญญา
กิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะชีวิต
สวัสดีวันสงกรานต์ โรงเรียนบ้านตาบา
การประชุมบุคลากรทางการศึกษา (รปภ.) โรงเรียนบ้านตาบา
บรรยากาศการจัดทำ ปพ.3 รูปแบบออนไลน์
การเชิญร่วมกิจกรรมละศีลอด รอมฎอนสัมพันธ์
บรรยากาศเวรรักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านตาบา
การแนะแนวการศึกษา โรงเรียนบ้านไพรวัน
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
การประชุมการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RTและ NT รูปแบบออนไลน์
กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านตาบา
การจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชาย
การจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนในรูปแบบออนไลน์
ร่วมรับฟังและรับชมงานเสวนา เรื่อง “แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
การมอบอาหารเสริมนมโรงเรียน ตามโครงการ “นมโรงเรียน”
กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 (DMC, B-OBEC)