ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 66
ระบบจองสิทธิ์สมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านตาบา
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนบ้านตาบา-ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน-38
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65